people.VilemFlusser - od subjektu k projektu

[11-Dec-21 9:42 PM] Co na těch lidech unavuje, není celkem to, že se jim stýská po domově, jako to, že se jim chce dáldiepët v domech, které métřesení zničilo. Ze pláčou nad rozpukanými stěnami, rozbitými okny, a hlavně nad střechou, proraženou na tolika místech, misto aby se projektovali do dali prostřednictvím kabelü, které se jim ted otevřeně nabízeji, Ze se snaží být subjekty nicoty, místo aby e napřímili.

[11-Dec-21 9:42 PM] Vinová údol, to jsou domy budoucnosti. Mřiže jsou nástro k filtrovánií informací a za miížemi vznikají domy. Budouci st telé měst budou vysavači a budoucí stavitelé domü budou stav filtry do vysavačů - to je návrh definice,architektury a urbanismu’

[11-Dec-21 9:44 PM] aiskzkušenosti, která překračuje práh, vlastně ,impertin v původnim smyslu toho slova, totiž ,,nenáležite upřimm uz tento problém nemají, protože neexperime. ybr projektuji. Zádná okna nepotřebují. Zato astřešení poddaní (lidé, kteří okna potřebují) aji problém, který si žádá synchronizaci oken a dveri, teorie a praye Pro ně má být přehled ziskaný z okna mapou pro vycházení dveřm a zkušenost dveří má pohled z okna korigauat a prohlubovat. Kd se přestupuje práh a zavádějí se přitom bezpečnostní opatření, aby se pres prah neklopýtlo, nemusí se nutné vysazovat dveře p veřeií. V komfortnich domech může čdlověk doufat, že se dveře za jeho zády samy zase zavřou a opět se samy otevřou, až se bude vracet. Tato naděje už není oprávněná. Když se vycházi ven, spočívá nebezpečí v tom, že při návratu najde člověk dveře uzamčené. Samozřejmě, že má v kapse svazek kličü (domácký kód se naučil nazpamět a müže ho rozšifrovat), jenže jak se tak potajmu stává, behem jeho nepřítomnosti se tajný kód, kód domova mohl změnit. Dvere a jejich zánek vznášejí v současnosti nepříjemnou otázku úci Marxovi a Heideggerovi Potměšilá není matgrie, nýbrž donovina (nikoli objekt, nýbrž subjekt uzavřený do ulity domova). stézejí projektování není rozhodnout se, nýbrž nahodit se jako avér (nikoli deauj |TOztětí], nýbrž ac-cisio, [natětí|). Ti, kd Vzpřímeně a upřímně, nemohou dúvérovat uveřim, nerm ité“? Vzpříme uji, axq ebit. Zkrátka dùm, který må byt projektovän, I má zdi, nemá okna a nemá divaš


Linked from: