patocka.polis.png

~ská nejasnost, útočiště našeho životního rutinérství.~ Proto má v základech dějinného procesu tak velký význam vznik epické a potom zvláště dramatické poezie, v níž člověk přihlíží vnitřním a pak vnějším okem k dění, jehož se účastnit znamená propadnout orgii; dějiny vznikají jako povznesení z úpadku, jako pochopení,že život dosud byl životem v úpadku a že existuje jiná možnost či možnosti, jak žít, než na jedné straně mozolení za naplněným žaludkem v bídě, nedostatku, důmyslně kroceném lidskými technikami – a na druhé straně orgiastické chvíle soukromé a veřejné, sexualita a kult. Řecká polis, epos, tragédie a filosofie jsou různé stránky téhož elánu, který znamená vzmach z úpadku.


Linked from: